Podpořili jsme

Vítejte v archivu podpořených projektů. Přes veškerou snahu se zatím nepodařilo do archivu doplnit všechny podpořené projekty. Starší projekty před rokem 2009 byly při převodu z archivu prozatím přiřazeny pod rok 2009

Pro snažší vyhledání konkrétního projektu můžete také použít filtr na této stránce nebo globální vyhledávání v horní nabídce.

Prohlížíte si celý archiv

Kaplička svatého Josefa - izolace základů kaple

Dokončení rekonstrukce zvonice - 1. etapa

Oprava výklenkové kaple ve Velenicích u Zákup

Kostel Panny Marie Pomocnice křesťanů

Restaurování vitráží v oknech kostela Krista Spasitele

Zachraňme sochu sv. Jana Nepomuckého

Nástěnné malby na kostele Sv. Mikuláše v Holostřevech

Záchrana venkovské poutní kaple sv. Víta v Sinutci

Restaurování sochy sv. Jana Nepomuckého

Obnova sochy Jana Sarkandra z roku 1734/6

Ave Maria Quelle - Boží muka s pramenem

Restaurování varhan v kostele Povýšení sv. Kříže v Doubravníku

Obnova historické hradební zdi

Rekonstrukce lůžkového výtahu

Revitalizace veřejného prostranství

Restaurování sochařské výzdoby fasády historické budovy Národního divadla v Praze