Podpořili jsme

Vítejte v archivu podpořených projektů. Přes veškerou snahu se zatím nepodařilo do archivu doplnit všechny podpořené projekty. Starší projekty před rokem 2009 byly při převodu z archivu prozatím přiřazeny pod rok 2009

Pro snažší vyhledání konkrétního projektu můžete také použít filtr na této stránce nebo globální vyhledávání v horní nabídce.

Prohlížíte si celý archiv

Rekonstrukce památníku ke zrušení nevolnictví – kamenný kříž

Záchrana objektu – Mariánský kříž „Boží muka“ v obci Jeníkov

Restaurování vitrážového okna v kostele sv. Karla Boromejského

Restaurování varhan v kostele Povýšení sv.Kříže v Doubravníku

Ave Maria Quelle - Boží muka s pramenem

Obnova sochy Jana Sarkandera z roku 1734/6

Restaurování sv. Jana Nepomuckého

Záchrana venkovské poutní kaple sv. Víta v Sinutci

Nástěnné malby na kostele Sv. Mikuláše v Holostřevech

Zachraňme sochu sv. Jana Nepomuckého

Restaurování vitráží v oknech kostela Krista Spasitele

Kostel Panny Marie Pomocnice křesťanů

Dokončení rekonstrukce zvonice - 1.etapa

Kaplička svatého Josefa - izolace základů kaple

Revitalizace veřejného prostranství

Rekonstrukce lůžkového výtahu

Obnova historické hradební zdi

Oprava výklenkové kaple ve Velenicích u Zákup

Rekonstrukce sochy sv. Prokopa

Obnova kaple u Mařenic