Vzdělávací kurz - Obnova a rozvoj venkova s ohledem na zachování kulturního dědictví


Žadatel o grant: Nadace OF

Kraj:

Projekt kurzu byl uskutečněn ve spolupráci s Českou zemědělskou univerzitou v Praze, fakultou lesnickou a environmentální (ČZU FLE). Nadace OF byla oslovena ČZU, zda by se nechtěla na realizaci kurzu spolupodílet, což se po schválení správní radou Nadace OF stalo a vzdělávací kurz byl zařazen do projektů nadace pro rok 2007. Díky zaměření nadace byly do původního vyučovacího plánu přidány přednášky týkající se ochrany kulturního dědictví. Přednášky probíhaly vždy v pátek v odpoledních hodinách v prostorách budovy ČZU FLE v Praze 6. Termín konání kurzu: 23. 2. 2007 – 8. 6. 2007 Počet účastníků: 11 Cíl kurzu: Předání dalšího vzdělání, zvýšení odborné kvalifikace cílové skupiny, poskytnutí ucelených odborných znalostí o zásadách, uspořádání a funkčním využití venkovského prostoru, ochrama památek a životního prostředí, znalost důsledků nového památkového zákona... Cílová skupina: Starostové obcí, pracovníci státní a veřejné správy, odborníci pro venkovskou problematiku, občané aktivní v neziskových organizacích a další veřejnost. Přednášející a přednášky:
 • Ing. Jiří Hladík (Mze) – Komplexní pozemkové úpravy
 • Ing. Josef Hladný, CSc. (ČHMÚ) – Základy ekohydrologie a trvale udržitelného rozvoje
 • Ing. Terezie Cuhrová, PhD. (ČZU) – Kulturní krajina, Drobné kulturní prvky venkovského prostoru
 • Ing. Josef Sobota, CSc. (FLE) – Úprava pitných a čištění odpadních vod
 • Doc. Mgr. Šárka Štenclová, PhD. (FLE) – Urbanismus venkova, Obnova a rozvoj venkova
 • Prof. Ing. arch. Jaroslav Sýkora, DrSc. (FS) – Příklady venkovského urbanismu
 • Ing. Pavlína Maříková (PEF) – Sociologie venkova
 • Ing. arch. Věra Kučová (NPÚ) – Ochrana kulturního dědictví
 • Ing. arch. Dagmar Sedláková (NPÚ)- Památkový zákon – výběr pro aplikaci v praxi
 • Ing. arch. Alena Krusová (NPÚ) – Památková péče ve vztahu k ÚP
 • Ing. arch. Martin Čerňanský, PhD. (NPÚ) – Nové stavby ve venkovském prostoru
 • Ing. arch. Miloš Solař (NPÚ) – Obnova historické architektury se zaměřením na fasády
 • Ing. arch. Pavel Bureš (NPÚ) – Původní zástavba vesnických sídel – charakteristika, údržba, obnova
 • Prof. Ing. arch. Miroslav Baše – Zkušenosti s územním plánem
Video