Sanace interiéru kostelní věže evangelického kostela v Suchdole nad Odrou


Žadatel o grant: Farní sbor ČCE v Suchdole nad Odrou

Výše grantu: 70000

Kraj: Moravskoslezský kraj

Farní sbor ČCE je křesťanským společenstvím organizujícím v Suchdole nad Odrou pravidelné bohoslužby, pořádá v kostele kulturní a společenské aktivity – koncerty, výstavy, noc kostelů, organizuje klubovou činnost dětí  a mládeže. Z finančních prostředků NOF provedla sanaci kostelní věže, čištění a nátěr trámoví  a opravu a výmalbu omítek
Video