Projekt opravy vstupní brány do areálu zámku Veltrusy


Žadatel o grant: Nadace OF

Kraj: Hlavní město Praha

Zámek Veltrusy patří mezi nejvýznamnější díla vrcholně barokní architektury v ČR. Byl vystavěn v letech 1705-1712 a upravován v polovině 18. století a po r. 1800. Areál zámku byl postupně proměněn v rozsáhlý krajinářský park s oborou, založený na principu okrasného statku a doplněný řadou drobnějších staveb. V celistvé podobě je areál v současné době jedním z mála zachovaných areálů tohoto typu v Evropě. V srpnu r. 2002 byl celý areál zámku Veltrusy katastrofálně poničen povodněmi. Ve spolupráci s Národním památkovým ústavem Středních Čech a za podpory společnosti UNILEVER, vypracovala Nadace OF projekt, který je zaměřen na opravu vstupní brány do areálu zámku. Náplní počáteční fáze projektu je restaurátorský a stavební průzkum, vznik architektonického projektu na opravu a samotná první etapa opravy hlavní vstupní brány. Brána se nalézá na jižním konci hlavní osy parku, při vstupu do obce Veltrusy. Byla postavena jako pozdně klasicistní zřejmě před polovinou devatenáctého století a je včleněna mezi patrové objekty domu lesního a domu lékaře, které by měly být v dalších etapách součástí rekonstrukce. Samotná brána je ve velmi špatném technickém stavu. V rámci celkové koncepce oprav areálu a zámku by měla vstupní brána sloužit do budoucna jako jediný hlavní vstup pro veřejnost do areálu. Proto, i když nebyla přímo poškozena povodněmi, je potřeba začlenit její opravu bezpodmínečně do celkových oprav. Společnost UNILEVER finančně podpořila první etapu oprav, ale vzhledem k náročnosti rekonstrukce, hledá Nadace OF další dárce, kteří by napomohli k úspěšnému dokončení tohoto projektu.

Video