Památka č. 7 - kostel Navštívení Panny Marie na Boušíně


Žadatel o grant: Římskokatolická farnost Boušín

Výše grantu: 960000

Kraj: Olomoucký kraj

Popis: Kostel Navštívení Panny Marie na Boušíně byl postaven v r. 1434, za třicetileté války zpustošen, současná podoba kamenného kostela je z r. 1682-92 ve stylu venkovského baroka.

Žadatel: Římskokatolická farnost Boušín

Majitel: Římskokatolická farnost Boušín

Předmět žádosti o příspěvek: výměna střešní krytiny

Celková potřebná částka: 960 000,- Kč

Bankovní spojení: KB - Praha východ, č. ú. 51-0509910277/0100

Důležité! Variabilní symbol této památky: 20017

Video