Památka č. 5 - kaplička Božího Těla, Olbramice


Žadatel o grant: Obec Olbramice

Výše grantu: 92780

Kraj: Olomoucký kraj

Popis: Kaplička Božího těla v Olbramicích byla založena v r. 1377, sloužila hlavně jako oltář Božího Těla, kdy vesnicí chodil průvod věřících.

Žadatel: Obec Olbramice

Majitel: Obec Olbramice

Předmět žádosti o příspěvek: oprava vnitřních a vnějších omítek, provedení izolace proti vlhkosti

Celková potřebná částka: 92 780,- Kč

Bankovní spojení: KB - Praha východ, č. ú. 51-0509910277/0100

Důležité! Variabilní symbol této památky: 20015

Video