Památka č. 4 - socha sv. Jana Nepomuckého, Holovousy


Žadatel o grant: Sdružení pro záchranu kostela sv. Bartoloměje v Chodovicích

Výše grantu: 100000

Kraj: Královéhradecký kraj

Popis: Barokní socha sv. Jana Nepomuckého byla umístěna do r. 1925 na návsi u rybníka v Holovousích, kde byla poškozena. Poté socha umístěna do zámeckého parku. K soše chodívalo procesí z Chodovic.

Žadatel: Sdružení pro záchranu kostela sv. Bartoloměje v Chodovicích

Majitel: nejasný, předpokládaný majitel obec Holovousy, uživatel rodina Malinských

Předmět žádosti o příspěvek: obnovit původní charakter návsi v Holovousích, restaurování sochy a přemístění na původní místo

Celková potřebná částka: 100 000,- Kč

Bankovní spojení: KB - Praha východ, č. ú. 51-0509910277/0100

Důležité! Variabilní symbol této památky: 20014

Video