Památka č. 3 - pomník rakouského VI. armádního sboru, Václavice


Žadatel o grant: mikroregion "Sdružení obcí 1866"

Výše grantu: 50000

Kraj: Královéhradecký kraj

Popis: Pomník rakouského VI. armádního sboru ve Václavicích je nejstarší mramorový pomník na bojišti u Náchoda. Byl postaven v roce 1868, dva roky po krvavé bitvě u Náchoda, na památku všech padlých vojáků rakouského VI. armádního sboru.

Žadatel: mikroregion "Sdružení obcí 1866"

Majitel: neexistuje, uživatelem je OÚ Provodov - Šonov

Předmět žádosti o příspěvek: očištění, zpevnění, doplnění kamene a modeláž chybějících částí

Celková potřebná částka: 50 000,- Kč

Bankovní spojení: KB - Praha východ, č. ú. 51-0509910277/0100

Důležité! Variabilní symbol této památky: 20013

Video