Památka č. 26 - kaple v areálu hřbitova v Buděticích


Žadatel o grant: Obec Budětice

Kraj: Plzeňský kraj

Drobná sakrální stavba je součástí objektu hřbitova.

Žadatel: Obec Budětice

Majitel: Římskokatolický farní úřad Budětice

Předmět žádosti o příspěvek: oprava střechy, okapů a omítek

Celková potřebná částka: 200 000,- Kč

Bankovní spojení: KB - Praha východ, č. ú. 51-0509910277/0100

Důležité! Variabilní symbol této památky: 20036