Památka č. 25 - gloriet v zámeckém parku, Chanovice


Žadatel o grant: Obec Chanovice

Výše grantu: 48000

Kraj: Plzeňský kraj

Gloriet v Zámeckém parku byl vystavěn koncem 19. stol. Po r. 1948 nebyl udržován. Až v r. 1995 byla provedena oprava střechy. Slouží jako vyhlídka na Šumavu a odpočinkové místo.

Žadatel: Obec Chanovice

Majitel: Obec Chanovice

Předmět žádosti o příspěvek: oprava omítek, oprava střechy a nátěry

Celková potřebná částka: 48 000,- Kč

Bankovní spojení: KB - Praha východ, č. ú. 51-0509910277/0100

Důležité! Variabilní symbol této památky: 20035

Video