Památka č. 22 - roubená sýpka


Žadatel o grant: Společnost otevřená rodina

Výše grantu: 60000

Kraj: Hlavní město Praha

Popis: Roubená sýpka je posledním dokladem historické roubené zástavby ve vesnici i širokém okolí. Pochází z počátku 19. stol. a je ukázkou lidové architektury.

Žadatel: Společnost otevřená rodina

Majitel: Manželé Voběrkovi

Předmět žádosti o příspěvek: výměna dřevěných trámů a jejich konzervace

Celková potřebná částka: 60 000,- Kč

Bankovní spojení: KB - Praha východ, č. ú. 51-0509910277/0100

Důležité! Variabilní symbol této památky: 20032

Video