Památka č. 21 - kaple U Čarodějnic, Králíky


Žadatel o grant: Město Králíky

Výše grantu: 110000

Kraj: Pardubický kraj

Popis: Barokní kaple "U Čarodějnic", přesné stáří nezjištěno. Podle ústního podání se na tomto místě měly upalovat čarodějnice v letech čarodějnických procesů (1672 - 1684).

Žadatel: Město Králíky

Majitel: Město Králíky

Předmět žádosti o příspěvek: Kaplička je ve stavu sutin, je nezbytná celková výstavba podle dochovalé dokumentace.

Celková potřebná částka: 110 000,- Kč

Bankovní spojení: KB - Praha východ, č. ú. 51-0509910277/0100

Důležité! Variabilní symbol této památky: 20031

Video