Památka č. 2 - kostel Narození Panny Marie, Horní Ročov


Žadatel o grant: Spolek pro záchranu kostela v Horním Ročově

Výše grantu: 890000

Kraj: Ústecký kraj

Popis: Římskokatolický farní kostel Narození Panny Marie v Horním Ročově byl založen po r. 1352, v r. 1652 zcela zničen při požáru. Obnoven a vysvěcen v r. 1674 jako barokní stavba. Pro špatný stav zdiva v r. 1875 kostel do základů zbořen. V letech 1876 - 1883 postaven nový kostel v novogotickém slohu.

Žadatel: Spolek pro záchranu kostela v Horním Ročově

Majitel: Biskupství Litoměřice

Předmět žádosti o příspěvek: výměna střešní krytiny lodi, omítka a nátěr venkovních stěn

Celková potřebná částka: 890 000,- Kč

Bankovní spojení: KB - Praha východ, č. ú. 51-0509910277/0100

Důležité! Variabilní symbol této památky: 20012

Video