Památka č. 19 - hřbitovní kaplička, Zátor


Žadatel o grant: Obec Zátor

Výše grantu: 70000

Kraj: Moravskoslezský kraj

Popis: Božítělová hřbitovní kaplička byla postavena v roce 1872, sloužila při křesťanských slavnostech Božího těla.

Žadatel: Obec Zátor

Majitel: Obec Zátor

Předmět žádosti o příspěvek: oprava vnějších a vnitřních omítek, štuku, dveří a dveřního kování

Celková potřebná částka: 70 000,- Kč

Bankovní spojení: KB - Praha východ, č. ú. 51-0509910277/0100

Důležité! Variabilní symbol této památky: 20029

Video