Památka č. 16 - socha Srdce Páně a Matky Boží


Žadatel o grant: Kongregace Milosrdných sester sv. Karla Boromejského

Výše grantu: 130000

Kraj: Hlavní město Praha

Popis: Sochy Srdce Páně a socha Matky Boží tvoří spolu s dalšími exteriér nemocniční zahrady. Přes jejich nevelkou historickou hodnotu tvoří neustálou připomínku práce prvních sester.

Žadatel: Kongregace Milosrdných sester sv. Karla Boromejského

Majitel: Kongregace Milosrdných sester sv. Karla Boromejského

Předmět žádosti o příspěvek: restaurování obou soch

Celková potřebná částka: 130 000,- Kč

Bankovní spojení: KB - Praha východ, č. ú. 51-0509910277/0100

Důležité! Variabilní symbol této památky: 20026

Video