Památka č. 15 - Boží muka ve Skotnici


Žadatel o grant: Obec Skotnice

Výše grantu: 60000

Kraj: Moravskoslezský kraj

Popis: Boží muka ve Skotnici byla postavena v první polovině 19. stol., poblíž vodního (Turkova) mlýna. Tyto dvě památky patří k významným kulturním památkám v obci.

Žadatel: Obec Skotnice

Majitel: Robert Gaube, majitel pozemku

Předmět žádosti o příspěvek: Celkové stavební opravy a kultivace zeleně v blízkém okolí.

Celková potřebná částka: 60 000,- Kč

Bankovní spojení: KB - Praha východ, č. ú. 51-0509910277/0100

Důležité! Variabilní symbol této památky: 20025

Video