Památka č. 14 - kostel sv. Jakuba, Loučná nad Nisou


Žadatel o grant: Spolek přátel obce Janov nad Nisou

Výše grantu: 285000

Kraj: Liberecký kraj

Popis: Kostel sv. Jakuba v Loučné nad Nisou byl vystavěn v letech 1914-1915. Nejhodnotnější z výzdoby kostela jsou okna s novorenesančním ornamentálním rámem a postavami světců.

Žadatel: Spolek přátel obce Janov nad Nisou

Majitel: Obec Janov nad Nisou

Předmět žádosti o příspěvek: Oprava střechy. Bez této opravy nelze osadit zrestaurované okenní vitráže.

Celková potřebná částka: 285 000,- Kč

Bankovní spojení: KB - Praha východ, č. ú. 51-0509910277/0100

Důležité! Variabilní symbol této památky: 20024

Video