Památka č. 12 - křížová cesta v Byšičkách


Žadatel o grant: Město Lázně Bělohrad

Výše grantu: 140000

Kraj: Královéhradecký kraj

Popis: Křížová cesta u kostelíka sv. Petra a Pavla na Byšičkách byla vybudována ve druhé polovině 19. století, sloužila věřícím zhruba do r. 1930, v současnosti je zachováno 11 ks pískovcových sloupů z původních 14.

Žadatel: Město Lázně Bělohrad

Majitel: Město Lázně Bělohrad

Předmět žádosti o příspěvek: oprava a restaurování 11 ks pískovcových sloupů a zhotovení tří nových pískovcových sloupů

Celková potřebná částka: 140 000,- Kč

Bankovní spojení: KB - Praha východ, č. ú. 51-0509910277/0100

Důležité! Variabilní symbol této památky: 20022

Video