Památka č. 11 - socha sv. Jana Nepomuckého, Velké Meziříčí


Žadatel o grant: město Velké Meziříčí

Výše grantu: 65000

Kraj: Kraj Vysočina

Popis: Socha sv. Jana Nepomuckého je nalidovělou sochařskou prací z přelomu 18. a 19. století.

Žadatel: město Velké Meziříčí

Majitel: město Velké Meziříčí

Předmět žádosti o příspěvek: celkové restaurování sochy, dále doplnění a oprava žulového podstavce

Celková potřebná částka: 65 000,- Kč

Bankovní spojení: KB - Praha východ, č. ú. 51-0509910277/0100

Důležité! Variabilní symbol této památky: 20021

Video