Památka č. 10 - kostel sv. Martina v Tošovicích


Žadatel o grant: Sdružení pro rozvoj obce Tošovice

Výše grantu: 928000

Kraj: Moravskoslezský kraj

Popis: Kostel sv. Martina v Tošovicích je secesní stavba postavená v letech 1913 - 1916, důležitá dominanta obce.

Žadatel: Sdružení pro rozvoj obce Tošovice

Majitel: Římskokatolická farnost Odry

Předmět žádosti o příspěvek: oprava střešní krytiny kostela

Celková potřebná částka: 928 000,- Kč

Bankovní spojení: KB - Praha východ, č. ú. 51-0509910277/0100

Důležité! Variabilní symbol této památky: 20020

Video