Památka č. 1 - kostel sv. Jiří, Ořechov


Žadatel o grant: Římskokatolická farnost u kostela sv. Jiří, Ořechov

Výše grantu: 200000

Kraj: Jihomoravský kraj

Popis: Jeden z nejstarších kostelů na Moravě z doby kolem 13. stol., kdysi byl pravděpodobně součástí tvrze.

Žadatel: Římskokatolická farnost u kostela sv. Jiří, Ořechov

Majitel: Římskokatolická farnost u kostela sv. Jiří, Ořechov

Předmět žádosti o příspěvek: opravy malby na zdech v presbytariáři

Celková potřebná částka: 200 000,- Kč

Bankovní spojení: KB - Praha východ, č. ú. 51-0509910277/0100

Důležité! Variabilní symbol této památky: 20011

Video