Obnovou cesty k větší soběstačnosti a bezpečnosti – 2.etapa


Žadatel o grant: Oblastní charita Červený Kostelec

Výše grantu: 70000

Kraj: Královéhradecký kraj

Oblastní charita Červený Kostelec je nezisková organizace poskytující zejména zdravotní a sociální služby v hospici (ošetřovatelské a pečovatelské služby) a zařízení pro nemocné s roztroušenou sklerózou. Dále poskytuje také poradenství, vzdělávání, volnočasové aktivity pro děti a mládež a chráněné dílny. Cílem projektu na který realizuje z grantu Nadace OF je úprava přístupové cesty, čímž dojde ke zlepšení podmínek klientů Domova sv. Josefa v Zirči u Dvora Králové nad Labem a rehabilitace okolí zejména parku a kostela sv. Anny (zrekonstruovaných kulturních památek).

Video