Obnovené interiéry zámku Kačina


Žadatel o grant: Nadace OF

Kraj: Hlavní město Praha

Zámek Kačina u Kutné Hory náleží bezesporu k nejpozoruhodnějším stavbám vrcholného empíru v Čechách. Rozsáhlá stavba příkladně klasických proporcí, dílo architektů J. Fischera a F. Jondla podle projektu drážďanského architekta Ch. F. Schurichta z let 1802 - 1824, se dochovala nedotčena přestavbami do dnešních dnů. Zámek byl vystavěn uprostřed přírodního parku inspirovaného anglickými vzory a založeného stavebníkem Kačiny Janem Rudolfem Chotkem o mnoho let dříve, než byl položen první základní kámen novostavby. Před několika lety vznikl ve spolupráci Státního ústavu památkové péče a Národního zemědělského muzea záměr obnovit historické interiéry zámku Kačina a navrátit sbírky a zařízení zpět. Po studiu archiválií a dokumentace se podařilo identifikovat více než dva tisíce původních předmětů, rozvezených na mnoha místech Čech i Moravy, v expozicích a depozitářích hradů, zámků i muzeí i dalších institucí. Podle dobových inventářů bylo zjištěno původní určení jednotlivých místností a navržen scénář obnovy reprezentační části zámku - piana nobile. Tento rozsáhlý projekt byl realizován nejen ve spolupráci s mnoha institucemi památkové péče a muzeí, odkud byl mobiliář zámku postupně navrácen, a též doplňován o soubory předmětů, které se v kačinském fondu nezachovaly. Projekt spojený s celou řadou konzervačních a restaurátorských prací byl realizován také díky podpoře Nadace OF a jejích sponzorů. Projekt byl ukončen v roce 1999.

Video