Malby Mistra Theodorika


Žadatel o grant: Nadace OF

Kraj: Středočeský kraj

Ve spolupráci se Státním ústavem památkové péče pomáhala Nadace Občanského fóra obnovit kapli Svatého Kříže na Karlštejně. Prostředky na restaurování deseti maleb proslulého českého středověkého umělce Mistra Theodorika získala nadace díky velkorysé finanční podpoře těchto sponzorů: HZ Praha s.r.o., Pražské pivovary a.s., Coopers Lybrand, Metrostav a.s., KONSOR-SWISS, ALEA psychologie a.s., Avirunion a.s., Biochemie s.r.o., pan Alois Hlavatý a paní Roma Lewi a pan Michal Lewi.

Video