O nadaci

Nadace Občanského fóra je nadací s celorepublikovou působností. Její pomoc se zaměřuje zejména na oblast ochrany movitého i nemovitého kulturního dědictví a patří k nejrozsáhlejším v České republice.