Výsledky grantového řízení zveřejníme do 15.11.


Prodloužení nouzového opatření spojeného s nemocí COVID-19 je příčinou toho, že jsme přistoupili k projednávání letošní grantové podpory formou "per rollam". Tato forma je náročnější na zpracování množství dat (doručeny byly tři desítky žádostí) a dálkovou komunikaci se členy hodnotící komise, správní rady. V současné době již bylo jednání zahájeno.  

S potěšením vám oznamujeme, že i v letošním grantovém ročníku bude podpořeno několik vašich projektů mimořádnou částkou z fondu Zuzany & Roberta Mistríkových, našich významných podporovatelů. 

Přehled podpořených žádostí zveřejníme do 15. listopadu.