Výsledky grantového řízení pro rok 2016


V grantovém řízení 2016 byly schváleny příspěvky žadatelům v obou vyhlášených programech - Opomíjené památky a Památky a zdraví, více info v přiloženém souboru.