Vyhlášení grantových programů 2018


Vyhlašujeme grantové řízení 2018 v programech Památky a zdraví a Opomíjené památky. Žádosti o granty přijímáme do 30. června 2018. Aktuální pravidla a podmínky vč. formulářů žádostí najdete zde.