Vyhlášení grantových programů 2017


Vyhlašujeme grantové řízení 2017 v programech PAZ a OPAM. Žádosti o granty přijímáme do 30. června 2017. Aktuální pravidla a podmínky vč. formulářů žádostí najdete zde.