Vyhlášení grantových programů 2016 proběhne do 10. května


Správní rada Nadace OF schválila otevření grantového ročníku 2016 v obou grantových programech - Památky a zdraví a Opomíjené památky, na svém zasedání 27.dubna.

Výzva k podávání žádostí včetně pravidel, podmínek a formuláře žádosti bude veřejně dostupná na webu Nadace (v sekci Grantové programy i v sekci Novinky) nejpozději od 10. května. Žádosti bude možné podávat do 30. června.