Vyhlášení grantového ročníku 2017


O vyhlášení grantových programů pro rok 2017 rozhodne správní rada Nadace OF na svém zasedání koncem března nebo začátkem dubna. V případě, že nenastanou nenadálé okolnosti, které by záměry nadace nutily pozměnit, plánujeme spuštění dalšího ročníku začátkem května 2017. Po tomto datu budou k dispozici na našem webu i aktuální formuláře. Žádosti pak bude možné předložit do konce června.