Správní rada Nadace schválila otevření grantového řízení pro rok 2017


Správní rada Nadace schválila otevření grantové řízení pro rok 2017 v obou programech  - Památky a zdraví a Opomíjené památky.

Výzva k podávání žádostí, vč. pravidel, podmínek a aktuálních formulářů bude veřejně dostupná na nadačním webu v prvních dnech měsíce května. Žádosti bude možné podávat  do 30. června 2017.

Připojte se na náš Facebook: https://www.facebook.com/nadaceof, kde aktulity také zveřejňujeme.