Nadace OF v tisku


O přidělení finančních prostředků na opravy drobných památek organizacím z Ústeckého kraje referoval týdeník Region Podbořanska.