Harmonogram grantového řízení


K poslednímu červnu skončil příjem žádostí do grantových programů Památky a zdraví a Opomíjené památky. Nyní přijaté ždosti vyhodnocujeme a nejpozději k 15. říjnu zveřejníme výsledky grantového řízení na našem webu a zároveň je rozešleme všem žadatelům emailem.