Deadline pro příjem žádostí se blíží


Žádosti o granty v programech OPAM a PAZ odešlete nejpozději do 1. července 2019 (rozhodující je datum podacího poštovního razítka) na adresu sídla:

Nadace Občanského fóra

Štěpánská 61

110 00 Praha 1

Aktuální formuláře a podmínky najdete na našem webu.