Grantové programy

V současné době se nadace Občanské fórum věnuje každoročně dvěma hlavním grantovým programům - Opomíjené památky a Památky a zdraví

Opomíjené památky

Smyslem programu je poskytovat finanční příspěvky na opravu a záchranu opomíjených a zchátralých památek v České republice. O drobné památky místního významu, které mají nezastupitelné místo ve vzhledu naší krajiny, pečují většinou místní občanské iniciativy, které se aktivně podílejí na záchraně „své“ památky svým entuziasmem a dobrovolnou brigádnickou prací. Nadace podporuje opravu místních památek formou grantů pro místní občanské iniciativy.

Uzávěrka přihlášek pro grantové řízení je 30. června 2017.

Více informací o programu →

Památky a zdraví

Program podporuje projekty, jejichž náplní je obnova a oprava kulturních nemovitých památek, díky níž dojde ke zlepšení kvality zdravotní či sociální péče, která je v těchto objektech poskytována. Přihlášené a hodnocené projekty tak přispívají nejen ke zlepšení prostředí a životních podmínek handicapovaných spoluobčanů, ale jsou přímo spojeny s obnovou historicky cenného objektu, zapsaného do Ústředního seznamu kulturních památek.

Uzávěrka přihlášek pro grantové řízení je 30. června 2017.

Více informací o programu →