Nadační večer 2019


Slavnostní večer Nadace OF opět v rezidenci velvyslance

Velvyslanec USA v Praze se ujal laskavé role hostitele nadačního večera při příležitosti vyhlášení grantového ročníku 2019 již potřetí. V prostorách rezidence jsme se sešli společně s více než stovkou hostů 20. listopadu.  

Podpoření žadatelé převzali granty z rukou předsedkyně správní rady nadace paní Dagmar Havlové Ilkovičové a Jeho Excelence Stephena B. Kinga.  

Poprvé byla udělena také mimořádná podpora z Fondu Zuzany & Roberta Mistríkových a to rovnou 5 projektům.  Díky štědré podpoře manželů Mistríkových nadace získala na obnovu památek mimořádné finanční prostředky.

Jan Pech, aktivní hudebník, který vyniká v interpretacích skladeb psaných pro sólové violoncello, připravil hudební repertoár, a to velmi citlivě volený do prostor Petschkovy vily. Program zahájilo Rondo g moll op. 94, Antonína Dvořáka v provedení Jana Pecha a klavíristky Jany Vychodilové. Do druhé části večera nás přenesla Sonáta pro violoncello sólo, op. 25 č. 3 Paula Hindemitha, hrál skvělý Jan Pech. Program zakončila Variace na Rossiniho téma Bohuslava Martinů v provedení Jana Pecha společně s Janou Vychodilovou.

Jiří Vejvoda, v roli moderátora, byl s námi již po osmé a opět šarmantní. Večer to byl výjimečný, a to nejen proto, že nadace podpořila obnovu 32 památek částkou převyšující 1 milion korun. 

foto © Leona Kalvodová