Nadační večer 2018


Velvyslanec USA v Praze pan Stephen B. King přivítal hosty Nadace OF 21. listopadu při příležitosti slavnostního vyhlášení grantových příspěvků ve výjimečných prostorách Petschkovy vily. Podpoření žadatelé převzali granty z rukou předsedkyně správní rady nadace paní Dagmar Havlové Ilkovičové a též z rukou Jeho Excelence Stephena B. Kinga.  

Tři skvělé sólistky, posluchačky pražské HAMU a držitelky řady ocenění vystupující pod názvem Mucha trio - Anna Paulová/klarinet, Ludmila Pavlová/ housle a Johanna Haniková/ klavír, připravily hostům mimořádný hudební zážitek.

V rámci programu zazněly tóny Bedřicha Smetany: Na břehu mořském (Vzpomínka) v provedení sólistky Johanny Hanikové. Skladby Dariuse Milhauda: Svita pro housle klarinet a klavír „Jeu, Introduction et final“ a Arama Chačaturjana: Trio pro housle klarinet a klavír - III. Moderato (6´) představilo Mucha trio v kompletní sestavě. Kombinace klarinetu, houslí a klavíru vytvářela barevné hudební obrazy a skvěle vyzdvihla rozmanitost těchto nástrojů.

Moderátor Jiří Vejvoda byl sázkou na jistotu. Hosty nadačním večerem provedl již po sedmé a jako obvykle dal události elegantní styl vedený srdcem.

Díky všem zúčastněným to byl večer, na který se dlouho vzpomíná.

foto © Leona Kalvodová