Nadace Občanského fóra
Civic Forum Foundation

Podporujeme obnovu kulturního dědictví
v České republice se zvláštním důrazem na opomíjené památky.

Podpořené projekty

Novinky

Výsledky grantového řízení pro rok 2020

Výsledky grantového řízení zveřejníme do 15.11.

Vyhlašujeme grantový ročník 2020

Podpořili jsme

Více než 500 projektů bylo v uplynulých letech podpořeno ve finančním objemu převyšujícím 30 mil. Kč.

Jak požádat o grant

Opomíjené památky

Smyslem tohoto programu je každoročně poskytovat finanční příspěvky na opravu a záchranu opomíjených a zchátralých památek v České republice. O drobné památky místního významu, které mají nezastupitelné místo ve vzhledu naší krajiny, pečují většinou místní občanské iniciativy, které se aktivně podílejí na záchraně „své“ památky svým entuziasmem a dobrovolnou brigádnickou prací. Nadace podporuje opravu místních památek formou grantů pro místní občanské iniciativy.

Více intormací o programu
 

Památky zdraví

Program podporuje projekty, jejichž náplní je obnova a oprava kulturních nemovitých památek, díky níž dojde ke zlepšení kvality zdravotní či sociální péče, která je v těchto objektech poskytována. Přihlášené a hodnocené projekty tak přispívají nejen ke zlepšení prostředí a životních podmínek handicapovaných spoluobčanů, ale jsou přímo spojeny s obnovou historicky cenného objektu, zapsaného do Ústředního seznamu kulturních památek.

Více intormací o programu
Ročně evidujeme desítky grantových žádostí. Z důvodu omezených finančních prostředků podpoříme přibližně třetinu z nich.

Podpořte nás

„Zlato má dva významné nedostatky. Není k ničemu a k ničemu vás neinspiruje.“

Warren Buffett

Staňte se dárcem

Podpořili nás

Nadace Občanského fóra děkuje všem sponzorům, dárcům a podporovatelům za finanční a jinou pomoc, díky které můžeme realizovat projekty.