Nadace Občanského fóra
Civic Forum Foundation

Podporujeme obnovu kulturního dědictví
v České republice se zvláštním důrazem na opomíjené památky.

Podpořené projekty

Novinky

Nadační večer 2019

Nadační večer 2018

Nadační večer 2017

Podpořili jsme

Více než 500 projektů bylo v uplynulých letech podpořeno ve finančním objemu převyšujícím 30 mil. Kč.

Jak požádat o grant

Opomíjené památky

Smyslem tohoto programu je každoročně poskytovat finanční příspěvky na opravu a záchranu opomíjených a zchátralých památek v České republice. O drobné památky místního významu, které mají nezastupitelné místo ve vzhledu naší krajiny, pečují většinou místní občanské iniciativy, které se aktivně podílejí na záchraně „své“ památky svým entuziasmem a dobrovolnou brigádnickou prací. Nadace podporuje opravu místních památek formou grantů pro místní občanské iniciativy.

Více intormací o programu
 

Památky zdraví

Program podporuje projekty, jejichž náplní je obnova a oprava kulturních nemovitých památek, díky níž dojde ke zlepšení kvality zdravotní či sociální péče, která je v těchto objektech poskytována. Přihlášené a hodnocené projekty tak přispívají nejen ke zlepšení prostředí a životních podmínek handicapovaných spoluobčanů, ale jsou přímo spojeny s obnovou historicky cenného objektu, zapsaného do Ústředního seznamu kulturních památek.

Více intormací o programu
Ročně evidujeme desítky grantových žádostí. Z důvodu omezených finančních prostředků podpoříme přibližně třetinu z nich.

Podpořte nás

„Zlato má dva významné nedostatky. Není k ničemu a k ničemu vás neinspiruje.“

Warren Buffett

Staňte se dárcem

Podpořili nás

Nadace Občanského fóra děkuje všem sponzorům, dárcům a podporovatelům za finanční a jinou pomoc, díky které můžeme realizovat projekty.